Topic list

พญาอินทรีย์กระจอก
โดย sctc108 on January,05 2007 16.45

ข้าคือ...พญาอินทรีย์ มีกระจอกน้อยเกาะอยู่บนหลัง ดูมันช่างหยิ่งยะโสเหลือเกิน

ghost
โดย sctc108 on December,19 2006 13.00
มีชีวิตผ่านมาหลายปียังควบคุมผีในตนไม่ได้ความหมายของการมีชีวิตอยู่ตรงไหนทำตามที่ใจตนต้องการหรือพยายามควบคุมจิตวิญญาณที่ยังอ่อนผีชอบนอนนั้นน่ากลัวอย่ามัวเสียเวลาแต่ละวันรีบลุกขึ้นมาแล้วจงตามหาเป้าหมายของชีวิต (อ่านเพิ่มเติม...)
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซท์
"ก๊วนปาร์ตี้"
เว็บไซท์นี้เปิดมาเพื่อ เป็นพื้นที่สาธารณะ สำหรับบันทึกเรื่องราว ทางด้านวรรณกรรม ทุกรูปแบบ ท่านสามารถส่งบทความ - เรื่องสั้น - บทกวี เพื่อมาแลกเปลี่ยนกันอ่าน โดยคลิกส่งได้จากด้านล่างนี้
คลิกเพื่อ >> ส่งบทความ | ส่งเรื่องสั้น | ส่งบทกวี | ปกิณกะ