Topic list

46 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|
ควนป่านาเล 5 ฉบับ"ขอคืนพื้นที่"
โดย จู พเนจร on July,21 2010 14.47

..

บทบรรณาธิการ ควนป่านาเล 5 ฉบับ : ขอคืนพื้นที่
โดย จู พเนจร on July,17 2010 16.12
ทำไมหนอการพัฒนาในนามโครงการของรัฐทั้งหลายแหล่ไม่ว่ายุคไหนสมัยใดมักไม่ใส่ใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน มินับการใช้อำนาจที่ข่มขู่คุกคามทำร้ายอย่างเถื่อนๆแบบบ้านป่าเมืองเถื่อน ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังมะโกการยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดิน 50 เมตรสุดท้ายของตนที่ขวางแนวทางพาดผ่านของท (อ่านเพิ่มเติม...)
คำประกาศนักเขียน นักอ่าน ศิลปิน และคนทำงานสร้างสรรค์อิสระ ครั้งที่ 2
โดย จู พเนจร on April,10 2010 16.24

อ่านคำประกาศนักเขียน นักอ่าน ศิลปิน และคนทำงานสร้างสรรค์อิสระ ครั้งที่ 2

หยุดสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เนื่องจากวันที่ 7 เมษายน เวลา 18.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้แถลงว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุม และมีมติให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง และมีข้อกำหนดต่างๆ มีมติการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและให้นายสุเทพเป็นผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยรัฐบาลมีความมุ่งหวังที่จะใช้เครืองมือตามกรอบของกฎหมาย โดยมีเป้าหมาย 4 ประการคือ

ประการแรก คืนความเป็นปกติสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ต่างๆ ให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพฯ

ประการที่สอง ยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบิดเบือนที่สร้างความแตกแยกและทำผิดกฎหมาย

ประการที่สาม ให้สามารถดำเนินคดีกับแกนนำได้ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ประการสุดท้าย เพื่อระงับการก่อวินาศกรรม (อ่านเพิ่มเติม...)

เพื่อชีวิตคืออะไร
โดย จู พเนจร on November,03 2009 18.15

(เห็นบทความที่น่าสนใจเลยเอามาฝากครับ)

เพื่อชีวิตคืออะไร โดย ธรรมเทพ

1) “เพื่อชีวิต” แปลตรงตามตัวภาษาอังกฤษว่า FOR LIFE

ไม่ว่าจะในกรอบของคำว่า “เพื่อชีวิต”โดดๆ หรือ “วรรณกรรมเพื่อชีวิต” หรือในกรอบของ “เรื่องสั้นเพื่อชีวิต”ก็ตาม เราคงไม่ย้อนไปไกลถึงเรื่อง “นายจิตรกับนายใจสนทนากัน”ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือดรุโณวาท ปี 2417 หรือเมื่อสมัย 135 ปีที่แล้ว ดังที่บรรณาธิการช่อการะเกด (สุชาติ สวัสดิ์ศรี) ให้ข้อสังเกตไว้ว่านับเป็นเรื่องสั้น(เพื่อชีวิต)เรื่องแรกของไทยเราก็ได้

มาจนถึงวลีที่ว่า “เพื่อชีวิตคนสุดท้าย”ดังที่กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ประกาศตนเองไว้ทีเล่นทีจริงเมื่อไม่กี่ขวบปีที่ผ่านมา (อ่านเพิ่มเติม...)

สวนโมกข์สมัยใหม่ จู พเนจร
โดย จู พเนจร on July,27 2008 23.34

เมื่อย้อนนึกไปถึงวันเวลาเหล่านั้น
มีความประทับใจหลายๆอย่างเกิดขึ้น
ประสบการณ์ชีวิตนั่นเอง คือความอิ่มเอิบใจ
บางทีธรรมะอาจเป็นเพียงกระพี้
แต่ความเป็นมิตรของเพื่อนใหม่ๆที่ได้พบ
กลับทำให้วันเวลาเหล่านั้นชื่นบานขึ้น
แง่มุมเล็กๆที่เราสะดุดเห็น
ทั้งเรื่องราวดีๆและไม่ดีที่รู้สึกชอบไม่ชอบ
นั่นคือโลกหนึ่ง
และแท้ที่จริงแล้วบางทีมันคือโลกภายในด้วย
บันทึกในคราวนั้น
(หรืออนุทิน อนุธรรม ในคราวนี้)
อย่างน้อยที่สุดทำให้เราได้มองเห็นเรื่องราว
และแง่มุมหนึ่งของเราย้อนกลับไป
ไม่ว่าจะเป็นความอ่อนเขลาเบาปัญญา
และความดีความงามนิดๆหน่อย
นั่นก็ช่างมันเถอะ
ถ้าอ่านแล้วยิ้มได้(บ้าง)นั่นก็คงจะดี (อ่านเพิ่มเติม...)

รวมเรื่องสั้น "ดวงตะวันยังจะขึ้นและลับลา" ธารเมฆ
โดย จู พเนจร on June,12 2008 20.05
คำนำครั้งที่2รวมเรื่องสั ้นพรรค์สมัย เฉิดฉาย : ดวงตะวันยังจะขึ้นและลับลาธารเมฆเขียนเรื่องสั้นไว้น ้อยจำนวน 8 เรื่องที่เขาเขียน นับเป็นเรื่องสั้นทั้งหมด ซึ่งปรากฏอยู่ในรวมเรื่องสั ้นพรรค์สมัย เฉิดฉาย : ดวงตะวันยังจะขึ้นและลับลา เล่มนี้เรื่องสั้นทั้งหมด 7 เรื่องได้รับการตีพิมพ์ในน ิตยสารต่างๆมาแล้ (อ่านเพิ่มเติม...)
เขาและเรา (กรณีศึกษาด้ามขวานไทยประลัยกัลป์
โดย จู พเนจร on May,20 2008 23.18
เพราะใจเราเผาใจให้จำเจ็บใจเราเก็บใจจำมาช้ำหมองก็ใจเราอีกแหละชอบมาครอบครองโอ้ใจหมองก็ใจเราเผาไหม้ใจแต่ใจเขามิเคยจำย่ำและหยาบสันติภาพดูเหมือนว่าต่างคว้าไขว่ลอบและกัดก็ดำเกิงดั่งเพลิงไฟบุญและบาปก็อ้างไว้พอได้ทำเราสิซ่อนน้ำตาอันปร่าขมเขาขย่มไล่ล่าดาหน้าย่ำเราด่าเขาวอยวอยถ่อยริยำเ (อ่านเพิ่มเติม...)
เพียงแค่เพียง
โดย จู พเนจร on May,17 2008 15.35
ขอเพียงที่ทางได้สร้างทำขอคำถ้อยคำสักหนึ่งเสียงขอใจเพียงพอแล้วก็เพียงเดินเลี่ยงออกมาอีกครานึงฝากความทรงจำไว้รำลึกค่อยๆตรองตรึกสักเสี้ยวกึ่งไม่คิดคาดหวังนั่งรำพึงฝากรอยเท้าหนึ่งในผืนทรายก่อนสายลมพรมพัดสะบัดพลิ้วประปรอยปลิวแผ่วๆแล้วลับหายไม่เคยคิดไหวติงนิ่งดูดายเพียงสบายสบายย่าง (อ่านเพิ่มเติม...)
การรินไหลใดรู้จบ (กรณีศึกษาการอพยพข้ามแคว้นของแรงงานเพื่อนบ้าน)
โดย จู พเนจร on May,16 2008 21.38
การรินไหลใดรู้จบเปรียบชีวินรินไหลข้ามไทแคว้นมาสู่แดนเสรีที่สถานมาจากความร้าวแรกหรือแหลกราญจากเรือนบ้านเคหาวนาดรมาสู่ความใหม่แปลกความแตกต่างมาเหยียบย่างต่างหาอุทาหรณ์มาเถอะมาแต่งแต้มมาแรมรอนไหว้ขอพรวอนไหว้เมื่อได้มาอาจบางทีแตกต่าง บางอย่างใช่เป็นอย่างไรในเร้นลึกรู้สึกรู้สาอาจบางอย่างอีกบ (อ่านเพิ่มเติม...)
สะเทือนไหวในใจเรา (กรณีศึกษาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วทุกระแหงแห่งโลก)
โดย จู พเนจร on May,13 2008 23.42
สะเทือนไหวในใจเราฉันอ่อนโยนให้เธอเสมอว่าแม้นการฆ่าคือหมายว่ากลายผันใครจะเห็นใจใครไม่สำคัญแต่ทุกวันโลกร้ายเกินหมายการณ์ด้วยเหตุผลกลใดไม่อาจรู้เราต่อสู้กับใครไม่อาจหาญมีแตกต่างเรื่องราวอันยาวนานเรารอนรานแตกยับกับอะไรอาจบางทีมีทางอันสร้างสมในสังคมสืบสานกาลสมัยอาจเป็นฉันและเธอเสมอไปที่จุด (อ่านเพิ่มเติม...)
46 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซท์
"ก๊วนปาร์ตี้"
เว็บไซท์นี้เปิดมาเพื่อ เป็นพื้นที่สาธารณะ สำหรับบันทึกเรื่องราว ทางด้านวรรณกรรม ทุกรูปแบบ ท่านสามารถส่งบทความ - เรื่องสั้น - บทกวี เพื่อมาแลกเปลี่ยนกันอ่าน โดยคลิกส่งได้จากด้านล่างนี้
คลิกเพื่อ >> ส่งบทความ | ส่งเรื่องสั้น | ส่งบทกวี | ปกิณกะ